Searching for Kim Sook-Ja

Det här är en privat uppföljare av dokumentären “Who am I – The Mystery of #4709”. Bakgrundshistorien är en adopterad kvinna som återvänder till Korea för att leta efter en person hon misstänker är sin syster; båda flickorna hittades nämligen på stationen under en och samma dag, vilket är väldigt ovanligt om det inte handlar om syskonpar. Men ändå påstår den koreanska adoptionsbyrån att flickorna omöjligt kan vara systrar på grund av att de har olika efternamn och att det bara är sex månader mellan barnen – och hänvisar till dokument som de inte först inte vill utlämna, men som sedan efter att fallet tags upp i media, utlämnas och visar sig vara dokument med uppskattade åldrar och påhittade namn.

Dokumentären låg ute på youtube under en begränsad period men diskussionen och uppföljaren ligger fortfarande ute.

Searching for Kim Sook-Ja part I

Är det någon som har missat att det förs en kamp i Korea? Sex adopterade kämpar för att man ska reformera de i nuläget riktigt kassaadoptionslagarna i Korea, och bakom sig har de organisationer för ogifta mödrar och politiker som stöder deras kamp.

Jag hoppas att det kommer att gå bra för dem, men bara att få ha tillgång till översat material och tolkar under förhören verkade ha varit en kamp i sig. Tänk bara att en kvinna i Korea som tvingas ge upp sitt barn i Korea inte har de 30 dagars betänketid innan hon tvingas ta beslut om adoptionen, som finns i västvärlden.
Men det är fortfarande faktum att adoption är en industri, och att många adoptionsbyråer ger de adopterade “nya” identiteter som de tror passar värdlandet och de nya föräldrarna bättre. Man ska inte heller glömma att byråerna får pengar för varje barn som skickas iväg, i dagsläget ungefär 17,000 dollar. Eller att det fortfarande inte finns något egentligt stöd för ensamstående mammor i Korea på grund av fördomar och kvinnoförakt.

Adoptionsbyråerna vägrar också att lämna ut alla papper med information och hänvisar till att de vill skydda den biologiska familjen – om man vill ta kontakt på något sätt får man lita på adoptionsbyrån. Som dessutom tar sin lilla tid när det gäller sånt.

Jag kan fortfarande inte glömma att min biologiska familj sade att de trodde att jag adopterats inom landet, när mina papper tydligt säger att jag ska till utlandet. Men ord står mot ord, och gjort är gjort – och jag är glad att jag kom till Sverige.

A generation fights to reform adoption laws

Advertisements

One thought on “Searching for Kim Sook-Ja

  1. Susanne says:

    Ja, fy vad hemskt om du kommit till USA eller tom Korea och blivit uppfostrad till att ta hand om din man och hans föräldrar. Har varit på en konferens där det är en massa feminister från UNIFEM från Latinamerika och de vet att de nordiska länderna har helt andra värderingar än i andra länder så att ha fått våra värderingar är inte helt bortkastat.¨Kram

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s